Sprängningar & ny rondell

Sprängningar pågår nu som en del av de förberedande markarbetena av det nya bostadsområdet Sisjödal. Inför sprängning finns vakter utplacerade och ljudsignal låter innan salvan går. All sprängning sker dagtid mellan kl 9-17.

Den nya rondellen vid korsningen Sisjövägen, Knapegårdsvägen och Datavägen är färdig. Den nya anknytningen till Datavägen avlastar söderut eftersom Stora Åvägen är avstängd på grund av stabiliseringsarbeten.

Karta_Trafikkontoret_m rodell_750px