Sisjobackens vag

Vad händer på byggplatsen?

Markarbetet fortsätter nu under hösten med sprängning av berg och flyttning av mark och jordmassor för att terrassera upp det nya kuperade området Sisjödal. Två nya lokalgator håller på att anläggas på varsin sida av Sisjövägen: Sisjöbäckens väg och Knapebacken. På den östra sidan av Sisjövägen har VA-arbetet påbörjats och snart kommer även nya fjärrvärmeledningar att börja dras. Det är väldigt mycket som måste fixas under mark innan själva byggnationen av nya hus kan påbörjas.

Sisjobackens vagVagarbete