Senaste Nytt

Ett körfält på Sisjövägen avstängt

Det ena körfältet på Sisjövägen kommer vara fortsatt avstängt fram till ungefär slutet på mars. Detta pga markarbete med installering av ledningar för vatten och avlopp. Arbetet har blivit något försenat eftersom det har varit väldigt kallt den senaste tiden. Det är tyvärr lite lerigt och blött på platsen nu när snön smälter och det samtidigt pågår vägarbete. Vi hoppas ni har överseende med det.

DSC_5622


Körfält avstängt

Det södergående körfältet på Sisjövägen uppför backen, ungefär i höjd med Betaniahemmet, är avstängt. Detta på grund av pågående markarbeten. På platsen är ett körfält öppet och regleras av trafikljus ca 300 meter. Arbetet förväntas pågå i ytterligare 3 veckor.

 


Peab_bostader_

Försäljning av bostadsrätter!

Försäljningen av bostadsrätter i Sisjödal är igång. Peab är först ut och har säljstartat 75 lägenheter på 2-4 rum och kök. Intresset var stort på informationsmötet som drog runt 400 personer. Inom kort säljstartar Derome både radhus och bostadsrätter, liksom Veidekke som säljstartar bostadsrätter på 1-4 rum och kök. Under våren startar Egnahemsbolaget sin försäljning av bostadsrätter och radhus.

Veidekke_bostader_

Om du är intresserad av hyresrätterna så anmäl intresse direkt till www.boplats.se eftersom kötiden på boplats är viktig!


Datum-11_11

Bonytt-mässa på lördag – välkommen!

På lördag är det Bonytt-mässa i Exercishuset på Heden i Göteborg. 30 bostadsutvecklare ställer ut och presenterar 30 000 kommande bostäder att köpa eller hyra i Göteborg med omnejd. Mässan är gratis och pågår mellan kl 11-15. Passa på att besöka mässan för att få en överblick på nyproduktionen av bostäder i Göteborgsområdet, inflyttningstiden för bostäderna varierar mellan år 2018 fram till år 2022. Välkomna!


Sisjobackens vag

Vad händer på byggplatsen?

Markarbetet fortsätter nu under hösten med sprängning av berg och flyttning av mark och jordmassor för att terrassera upp det nya kuperade området Sisjödal. Två nya lokalgator håller på att anläggas på varsin sida av Sisjövägen: Sisjöbäckens väg och Knapebacken. På den östra sidan av Sisjövägen har VA-arbetet påbörjats och snart kommer även nya fjärrvärmeledningar att börja dras. Det är väldigt mycket som måste fixas under mark innan själva byggnationen av nya hus kan påbörjas.

Sisjobackens vagVagarbete


Sprängningar & ny rondell

Sprängningar pågår nu som en del av de förberedande markarbetena av det nya bostadsområdet Sisjödal. Inför sprängning finns vakter utplacerade och ljudsignal låter innan salvan går. All sprängning sker dagtid mellan kl 9-17.

Den nya rondellen vid korsningen Sisjövägen, Knapegårdsvägen och Datavägen är färdig. Den nya anknytningen till Datavägen avlastar söderut eftersom Stora Åvägen är avstängd på grund av stabiliseringsarbeten.

Karta_Trafikkontoret_m rodell_750px

 


Nya vägar i området

Det förberedande arbetet med att bygga Sisjödal är igång. Under våren anläggs nya vägar och nya ledningar dras. De nya vägarna i området kommer heta Sisjöbäckens väg och Knapebacken. Skogen där husen ska byggas avverkas och det kommer också genomföras sprängningar i området. I samband med sprängningarna kommer de fastigheter som ligger närmst att bli kontaktade av besiktningsmän.

Karta_Trafikkontoret_750px


Nu blir det ny rondell på Sisjövägen

På måndag 13/2 till söndag 5/3 stängs Sisjövägen av direkt söder om Knapegårdsvägen. Den befintliga gång- och cykeltunneln kommer rivas och det ska byggas en ny rondell som gör att Knapegårdsvägen och Sisjövägen förbinds med Datavägen. Den nya rondellen kommer ge ett bättre flöde i trafiken.

Trafiken kommer under vecka 7-9 att ledas om enligt kartan. Det går att nå alla bostäder och Betaniahemmet men det blir en liten omväg via Askims Domarringsväg. Buss 84 som trafikerar Sisjövägen och Knapegårdsvägen kommer istället köra från Askims Svartemosse via Askims Domarringsväg, Knapegårdsvägen och vidare den ordinarie vägen till Marklandsgatan.

KartaTrafikkontoret_1300px


Öppna körfält på Sisjövägen

Arbetet med att bredda körfälten på Sisjövägen mellan Sisjömotet och Åvägen börjar bli klart och båda körfälten är öppna i både norr- och södergående riktning.


Vi tänker längre

När vi bygger nya bostäder är det en självklarhet att bygga hållbart så långt det är möjligt. För oss är det viktigt att stå bakom de riktlinjer som finns för att tänka smart, hållbart och långsiktigt. Samtliga aktörer har sin egen praxis när det gäller miljötänk, och flera bygger enligt Svanen. När vi utvecklar Sisjödal gör vi det alla enligt Göteborgs stads miljöprogram. För att uppfylla miljömålen för en hållbar utveckling av byggande på kommunal mark har Göteborg stad tagit fram ett program för miljöanpassat byggande. Programmet avser i första hand all nyproduktion av bostäder på kommunal mark. Ett tydligt miljömål är begränsad miljöpåverkan. Delmål är till exempel begränsad klimatpåverkan, minskade utsläpp av koldioxid, minskade avfallsmängder och ökad resurshushållning, minskad energianvändning samt god inomhus­ och ljudmiljö.


Det är vi som utvecklar det nya bostadsområdet Sisjödal: