Senaste Nytt

Visning_frontbild_1600px

Visning 6/9 kl 18-19

På torsdag den 6/9 kl 18-19 är det öppen visning av det nya bostadsområdet Sisjödal! Du kan åka ett litet tåg på de nya lokalgatorna i området och få information om vilket bolag som bygger vad på de olika platserna. Välkommen!


God eftermiddag i Sisjödal!

Stena Fastigheter har startat byggnationen av hyresrätter i Sisjödal och det går undan nu när väggarna kommer på plats. Här kommer det bli 159 nya hyresrätter i tre flerbostadshus. Om du är intresserad av dessa bostäder så anmäl dig direkt till nya.boplats.se

Stena_fastigheter_low_bygge

På den övre bilden syns hur två av huskropparna tar form, och den nedre bilden är en visualisering av det färdiga utförandet från Stena Fastigheter (med reservation för ändringar).


Första Spadtag 4/5

Fredag den 4 maj hade vi bjudit in till det första spadtaget i Sisjödal! Drygt 200 personer var på plats för att lyssna till tal, musik och för att mingla med varandra. Att bygga ett nytt bostadsområde tar tid och kräver stort engagemang och därför var vi extra glada att vi var många som delade den här viktiga dagen.

180504-Egnahemsbolaget Anne-Sofie Hermansson tar första spadtaget för nya bostadsprojektet i Sisjödal. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Glada miner när Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson tillsammans med bostadsutvecklarna planterade ett träd tillsammans i det nya bostadsområdet Sisjödal. Bild: Cicci Jonsson, Bilduppdraget.

180504-Egnahemsbolaget Anne-Sofie Hermansson tar första spadtaget för nya bostadsprojektet i Sisjödal. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg och Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande höll tal vid spadtaget. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Agneta Kores, talesperson för Sisjödals byggutvecklingsgrupp samt VD för Stena Fastigheter Göteborg berättade att de har sett ett stort intresse för det nya bostadsområdet:

– Det är lätt att förstå eftersom Sisjödal har ett mycket bra läge, med närhet till såväl stadsliv som naturupplevelser. Vi i konsortiet är stolta över att vara med och utveckla detta attraktiva område på ett långsiktigt sätt som bidrar till ett trivsamt och väl fungerande liv för dem som kommer att bo här.

Även Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande ser fördelar med konceptet bakom det nya bostadsområdet.

– Att ha olika upplåtelseformer i ett och samma område är positivt. Då kan man göra en boendekarriär i samma omgivning genom att exempelvis gå från den mindre hyresrätten till en stor bostadsrätt eller ett hus. På så vis skapar vi bättre fungerande lokalmiljöer och minskar klyftor och segregation.


Ett körfält på Sisjövägen avstängt

Det ena körfältet på Sisjövägen kommer vara fortsatt avstängt fram till ungefär slutet på mars. Detta pga markarbete med installering av ledningar för vatten och avlopp. Arbetet har blivit något försenat eftersom det har varit väldigt kallt den senaste tiden. Det är tyvärr lite lerigt och blött på platsen nu när snön smälter och det samtidigt pågår vägarbete. Vi hoppas ni har överseende med det.

DSC_5622


Körfält avstängt

Det södergående körfältet på Sisjövägen uppför backen, ungefär i höjd med Betaniahemmet, är avstängt. Detta på grund av pågående markarbeten. På platsen är ett körfält öppet och regleras av trafikljus ca 300 meter. Arbetet förväntas pågå i ytterligare 3 veckor.

 


Peab_bostader_

Försäljning av bostadsrätter!

Försäljningen av bostadsrätter i Sisjödal är igång. Peab är först ut och har säljstartat 75 lägenheter på 2-4 rum och kök. Intresset var stort på informationsmötet som drog runt 400 personer. Inom kort säljstartar Derome både radhus och bostadsrätter, liksom Veidekke som säljstartar bostadsrätter på 1-4 rum och kök. Under våren startar Egnahemsbolaget sin försäljning av bostadsrätter och radhus.

Veidekke_bostader_

Om du är intresserad av hyresrätterna så anmäl intresse direkt till www.boplats.se eftersom kötiden på boplats är viktig!


Datum-11_11

Bonytt-mässa på lördag – välkommen!

På lördag är det Bonytt-mässa i Exercishuset på Heden i Göteborg. 30 bostadsutvecklare ställer ut och presenterar 30 000 kommande bostäder att köpa eller hyra i Göteborg med omnejd. Mässan är gratis och pågår mellan kl 11-15. Passa på att besöka mässan för att få en överblick på nyproduktionen av bostäder i Göteborgsområdet, inflyttningstiden för bostäderna varierar mellan år 2018 fram till år 2022. Välkomna!


Sisjobackens vag

Vad händer på byggplatsen?

Markarbetet fortsätter nu under hösten med sprängning av berg och flyttning av mark och jordmassor för att terrassera upp det nya kuperade området Sisjödal. Två nya lokalgator håller på att anläggas på varsin sida av Sisjövägen: Sisjöbäckens väg och Knapebacken. På den östra sidan av Sisjövägen har VA-arbetet påbörjats och snart kommer även nya fjärrvärmeledningar att börja dras. Det är väldigt mycket som måste fixas under mark innan själva byggnationen av nya hus kan påbörjas.

Sisjobackens vagVagarbete


Sprängningar & ny rondell

Sprängningar pågår nu som en del av de förberedande markarbetena av det nya bostadsområdet Sisjödal. Inför sprängning finns vakter utplacerade och ljudsignal låter innan salvan går. All sprängning sker dagtid mellan kl 9-17.

Den nya rondellen vid korsningen Sisjövägen, Knapegårdsvägen och Datavägen är färdig. Den nya anknytningen till Datavägen avlastar söderut eftersom Stora Åvägen är avstängd på grund av stabiliseringsarbeten.

Karta_Trafikkontoret_m rodell_750px

 


Nya vägar i området

Det förberedande arbetet med att bygga Sisjödal är igång. Under våren anläggs nya vägar och nya ledningar dras. De nya vägarna i området kommer heta Sisjöbäckens väg och Knapebacken. Skogen där husen ska byggas avverkas och det kommer också genomföras sprängningar i området. I samband med sprängningarna kommer de fastigheter som ligger närmst att bli kontaktade av besiktningsmän.

Karta_Trafikkontoret_750px


Det är vi som utvecklar det nya bostadsområdet Sisjödal:

Framtiden Byggutveckling bygger för Familjebostäder.